Δωρεὰν πατάτες, νοσοκομεῖα

Στὴν δωρεὰν διανομὴ ἑκατὸ τόνων πατάτας προχώρησαν οἱ ἀγρότες τῆς Νάξου στὴν Νέα Φιλαδέλφεια∙ δεκάδες νοικοκυρὲς ἔτρεξαν καὶ πῆραν τὰ τσουβάλια μὲ τὸ πολύτιμο τρόφιμο. Τὴν κατάταση τῆς πείνας στὴ χώρα ἀπεικονίζουν οἱ σκηνὲς αὐτές∙ δὲν εἶναι οἱ μόνες, ὁ κόσμος ὑποιφέρει, ἐνῶ στὰ νοσοκομεῖα ἡ ἔλλειψη προσωπικοῦ συμποληρώνεται ἀπ’ τὴν ἀνεπάρκεια σὲ φάρμακα καὶ ὑγεινομικὸ ὑλικό∙ οἱ γιατροὶ καὶ οἱ νοσηλευτὲς ἔχουν ἐξαντληθεῖ, μὲ τὶς συνεχεῖς ὑπερωρίες καὶ μὲ λιποθυμίες καὶ θανάτους μεταξύ τους, χώρια ὅσα γίνονται μὲ τοὺς σοβαρὰ ἀσθενεῖς. Ἡ κυβέρνηση δὲν ἀσχολεῖται, μὲ αὐτὰ παρὰ ἀλλάζει αὐθαίρετα καὶ μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες τὶς διοικήσεις τῶν νοσοκομείων∙ συμπεριφέρεται σὰν τὸν χειρότερο κομματάρχη, τρέχει νὰ προλάβει…