Σύμπλευση μὲ ἀκτιβιστές

Ἡ σύμπλευση τῆς κυβερνήσεως μὲ τοὺς ἀριστεροὺς ἀκτιβιστὲς ἀποδεικνύεται στὴν Εἰδομένη, ὅπως καὶ στὴν ἀνοχή της πρὸς τοὺς μετανάστες ἀπ’ τὴν πρώτη μέρα∙ οἱ σκηνὲς τῶν μεταναστῶν πάνω στὶς γραμμὲς τοῦ τραίνου στήθηκαν ὑπὸ τὴν καθοδήγηση ἀριστερῶν ἀκτιβιστῶν καὶ γνωστῶν στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὴν Ἀστυνομία παρακολουθεῖν ἀδιάφορα, παρὰ τὶς διαμαρτυρίες τῶν ὑπαλλήλων τῆς ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ διακοπὴ τῆς σιδηροδρομικῆς συγκοινωνίας ἐπὶ τρεῖς ἑβδομάδες καὶ ὁ πλήρης ἀποκλεισμὸς τῆς ἀγορᾶς τὶς παραμονὲς τῶν ἑορτῶν∙ τὸ πρᾶγμα καθίσταται ἐγκληματικό, ὅταν τὰ κατήγγειλαν οἱ σιδηροδρομικοὶ καὶ ἡ Ἀστυνομία παρακολουθοῦσε ἀδιάφορη, ὅπως καὶ τὸ ὑπουργεῖο Μεταναστεύσεως. Ὁ πρόεδρος τῆς ΤΡΑΙΝΟΣΕ ὑπέβαλε τὴν παραίτησή του γιὰ ὅλα αὐτά, διότι θεωρεῖ μεθοδευμένες τὶς ἐνέργειες, γιὰ νὰ φύγουν οἱ πολυεθνικὲς ἀπ’ τὸν Πειραιᾶ καὶ νὰ μὴν ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀποκρατικοποίηση τοῦ ΟΛΠ. Μετὰ τὴν ἔντονη κατακραυγὴ ἀπελευθέρωσε τὶς γραμμὲς ἡ Ἀστυνομία.