Συνέχεια πτωτικῶν τάσεων

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,0954 δολλάρια καὶ 134,0350 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1078,40, καὶ πετρέλαιο, 40,51. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ ἀπ’ τὶς ἐξελίξεις στὴν Συρία, μὲ τὴν βεβαία πλέον συντριβὴ τοῦ χαλιφάτου καὶ τὴν ἐπέκτασή της στὸ Ἰράκ. Οἱ μεγάλες πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες ποὺ ἔχουν ἐπενδύσει πάρα πολλὰ στὰ ἀποθέματα φυσικοῦ ἀερίου τοῦ Κατὰρ καὶ στὴν μεταφορά τους στὴν Εὐρώπη, μέσῳ Συρίας βλέπουν τὸ ναυάγιο τῶν σχεδίων τους, ὅταν μάλιστα ἔχουν τεράστιες ζημίες, λόγῳ τῆς πτώσεως τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου∙ μαζὶ τους χάνουν καὶ οἱ ἄλλες ἑταιρεῖες, κατασκευαστικὲς καὶ τεχνικές, ποὺ εἶχαν συμμετάσχει στὸ σχέδιο. Ταυτοχρόνως πολλὰ κεφάλαια ἐπανεκτιμοῦν τὴν τοποθέτησή τους στὴν Τουρκία, διότι ἤλπιζαν στὸν ἡγετικὸ ρόλο της στὴν Μέση Ἀνατολή, ἐνῶ τώρα βλέπουν νὰ περνάει στὸ περιθώριο∙ προβληματίζει ἡ ἑπόμενη μέρα τὴν Ἄγκυρα.