Ἀποτυχία παρεμβάσεως στὰ Νεοδημοκρατικὰ

Ἡ ἀποτυχία τῆς παρεμβάσεως τῶν μηχανισμῶν τῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς διαπλοκῆς στὰ Νεοδημοκρατικὰ τὶς ὑποχρεώνει σὲ ἀλλαγὴ στάσεως ἀπέναντί τους∙ ἀνεξαρτήτως τῶν διαφορῶν καὶ τῶν ἀντεγκλήσεων μεταξὺ τῶν ὑποψηφίων ὁ κόσμος της παραμένει ἑνωμένος καὶ τὴν βλέπει ὡς τὴν μοναδικὴ ἐναλλακτικὴ λύση. Συνέβαλε φυσικὰ σὲ αὐτὸ καὶ ἡ παταγώδης ἀποτυχία τῆς κυβερνήσεως, μὲ ἀπομυθοποίηση τοῦ Ναπολεοντίσκου ὡς δυναμικοῦ πολιτικοῦ∙ ἄσκησε τὴν ἐξουσία γιὰ ἕναν μῆνα καὶ φάνηκε, ὄχι μόνο τὸ κενὸ τοῦ προγράμματός του, ἀλλὰ καὶ
οἱ ὕποπτες διασυνδέσεις στὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ στὴν τρομοκρατία, κατὰ την πιὸ ἀνάλαφρη ἀξιολόγησή τους. Οἱ οἰκογενειάρχες διαπιστώνουν τὴν φοροκαταιγίδα, τὴν διάλυση τῶν νοσοκομείων καὶ τοῦ κράτους καὶ τὴν ἄνευ προηγουμένου κομματικοποίηση τῶν πάντων. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἔχει ἀπόλυτο δίκαιο.