Πλήρης ταραχὴ ἐν κρανίῳ

Στὴν κυβέρνηση ἐπικρατεῖ πλήρης ταραχὴ ἐν κρανίῳ, μὲ τὶς συνεχεῖς ὑπαναχωρήσεις τους στὸ ὅποιο μέτρο∙ φυσικά, τὴν σκυτάλη ἔχει πάντοτε ὁ ὑπουργὸς φορολογίας, ὁ ὁποῖος ἀνακοινώνει ἕνα μέτρο κι ἀμέσως μετὰ τὸ ἀνακαλεῖ κι ἀκολουθεῖ ἄλλο καὶ πάει λέγοντας∙ ἀκολουθεῖ ἡ ἀμίμητη κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος, τὴν μία μαζὶ μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο, ἐξαποστέλλουν εἰς τὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο καὶ τὴν ἄλλη στιγμὴ τοῦ πλέκουν τὸ ἐγκώμιο, γιὰ τὴν συμβολή του στὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως. Ἀπ’ τοῦ Μαξίμου ἐκπηγάζουν ὅλα, διότι βλέπουν ὅτι φεύγει ἡ ἄμμος κάτω ἀπ’ τὰ πόδια τους καὶ πιάνονται ἀπ’ τὰ μαλλιά τους∙ ἡ πόλωση δὲν ἔχει κανέναν ἀντίκτυπο στὸν κόσμο.