Δεύτερη Κυριακὴ Γαλλίας

Ἡ δεύτερη Κυριακὴ τῶν περιφερειακῶν ἐκλογῶν τῆς Γαλλίας θεωρεῖται πιὸ κρίσιμη κι ἀπ’ τὴν πρώτη, διότι θὰ ἐπιβεβιώσει ἢ θὰ ἀναιρέσει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν πρώτη θέση τοῦ Ἐθνικοῦ Μετώπου∙ στὸν πρῶτο γύρο τὸ ἀκροδεξιὸ κόμμα ἦρθε πρῶτο στὸ ποσοστό, 28%, καὶ σὲ ἕξι ἀπ’ τὶς δεκατρίες περιφέρειες, μὲ τοὺς Συντηρητικούς, 27%, καὶ σὲ τέσσερες καὶ τοὺς Σοσιαλιστές, 23%, καὶ τρεῖς. Οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν ὅτι ἡ Μαρὶ Λεπὲν στὴν Πικαρδία καὶ ἡ ἀνηψιά της Μαριὸν στὴν Κυανῆ Ἀκτὴ χάνουν ἀπ΄ τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς ὑποψηφίους, παρ’ ὅλο ὅτι πῆραν 40% στὸν πρώτο γύρο∙ οἱ περισσότεροι Σοσιαλιστὲς ὑποψήφιοι ἁποσύρθηκαν στὶς περιφέρειες ὅπου ἦρθαν τρίτοι, ἀλλὰ οἱ συνεννοήσεις γιὰ τὶς ἄλλες πολιτικὲς δυνάμεις δὲν κατέληξαν σὲ συμφωνία. Ὁ Νικολὰ Σαρκοζὺ ἀκολουθεῖ πολὺ σκληρὴ στάση καὶ δὲν εἶναι ὑποχωρητικὸς πρὸς τοὺς ἄλλους.