Τουρκία, εἰσβολὴ στὸ Ἰράκ;

Τὴν πιθανότητα εἰσβολῆς στὸ Βόρειο Ἰρὰκ ἐξετάζει ἡ Τουρκία, σύμφωνα μὲ ἔγκυρες διπλωματικὲς πληροφορίες, ὡς ἀντιπερισπασμὸ στὴν συντριβή της στὴν Συρία καὶ στὴν ἀναμέτρησή της μὲ τὴν Ρωσία∙ ὁ πρωθυπουργός της κατηγόρησε τὴν Δαμασκὸ ὅτι ἐπιχειρεῖ ἐθνοκάθαρση στὴν περιοχὴ τῶν Τουρκμάνων, ξεχνώντας ὅτι οἱ ἴδιοι εἶχαν ἐξαπολύσει γενοκτονία κατὰ τῶν Ἀράβων κατοίκων της. Ἤδη ἀρνεῖται ἡ Ἄγκυρα τὴν ἀνάκληση τῶν στρατιωτῶν της ἀπ’ τὴν Μοσούλη, παρὰ τὶς αὐστηρὲς προειδοποιήσεις τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἐνῶ προελαύνουν οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις ἀμφοτέρων τῶν χωρῶν κατὰ τοῦ χαλιφάτου∙ ὁ οἰκονομικὸς πόλεμος μὲ τὴν Μόσχα εἶναι τὸ χειρότερο γιὰ τὴν Τουρκία, διότι, πέραν τῶν ἀπωλειῶν ἀπ’ τὴν διακοπὴ τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος καὶ τῆς συνεργασίας μὲ τὶς τεχνικὲς ἑταιρεῖες, ἡ χώρα εἶναι δέσμια στὶς εἰσαγωγὲς φυσικοῦ ἀερίου, καθὼς δὲν ὑπάρχουν ἐναλλακτικὲς πηγὲς ἐφοδιασμοῦ της. Σὲ περίπτωση κλιμακώσεως θὰ παγώσουν τὸ χειμῶνα οἱ Τοῦρκοι.