Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Βομβάης∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0950 δολλάρια καὶ 132,8950 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1072, καὶ πετρέλαιο, 40,35. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ θὰ ἔχουν στὴν διεθνῆ οἰκονομία οἱ ἐξελίξεις στὴν Μέση Ἀνατολή∙ ἡ Τουρκία αἰσθάνεται πλέον τὴν ἀπομόνωσή της καὶ κατηγορεῖ τὴν Ρωσία, ὅτι τὴν ἔχει περικυκλώσει, διότι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ὑποχρεώνονται, καὶ μετὰ τὴν σφαγὴ στὸ Σὰν Μπερναντίνο νὰ στραφοῦν ἀνοικτὰ ἐναντίον τῶν Ἰσλαμιστῶν, ἔστω κι ἂν δὲν ἔχουν τὴν διάθεση τοῦ νὰ ἡγηθοῦν αὐτοῦ τοῦ πολεμοῦ∙ ὑποχρεωτικὰ ἔτσι ἀκολουθοῦν τοὺς Ρώσους, ποὺ μὲ τοὺς ἀεροπορικούς τους βομβαρδισμοὺς ἄλλαξαν τὴν πορεία τῆς συγκρούσεως μὲ τὸ χαλιφάτο. Οἱ ἐπιπτώσεις στὶς κινήσεις τῶν μεγάλων κεφαλαίων εἶναι τὸ ζητούμενο πλέον, διότι ὁ κεφαλαιοῦχος ἐπιδιώκει τὴν πολιτικὴ σταθερότητα καὶ ὄχι τὴν ἀβεβαιότητα τῶν ὑποσχέσεων, χωρὶς σαφεῖς προοπτικές.