Πάγος, ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ

Τὰ μέλη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιφύλαξαν ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμὴ παγωμένη ὑποδοχὴ στὸν πρόεδρό τους∙ ἐλάχιστα χειροκροτήματα στὴν ἀρχή, κανένα σχεδὸν στὸ ἐνδιάμεσο καὶ μερικὰ στὸ τέλος, ἐνῶ ἦταν πολὺ αὐστηρὴ ἡ κριτικὴ ὅσων μίλησαν μετά. Δύσκολα πολὺ μπορεῖ νὰ ἐκτιμήσει κανεὶς τὸ ἐὰν θὰ ψηφισθοῦν τὰ μέτρα αὔριο στὴν Βουλὴ καὶ δὲν θὰ ὑπάρξουν νέες διαρροές. Ἄλλωστε ὁ κόσμος ἐξεγείρεται πλέον κανονικὰ κατὰ τῶν ὑπουργῶν, ὅταν καὶ ὅπου τοὺς συναντήσει∙ γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ἐμφανίζονται σχεδὸν καθόλου σὲ δημόσιες ἐκδηλώσεις∙ τὸ ἀποτόλησε ὁ ὑφυπουργὸς τῆς ἀκροδεξιᾶς πρώην σοσιαλιστὴς καὶ μόνο ξύλο δὲν ἔφαγε στὴν Θράκη ἀπ’ τοὺς ἐξαγριωμένους ἀγρότες. Καὶ εἶναι μόνο δύο μηνῶν κυβέρνηση!