Προχειρότης στοὺς πρόσφυγες

Τὴν προχειρότητα τῶν μέτρων καὶ τὴν σπασμωδικότητα τῶν κινήσεων ἀποδεικνύουν τὰ μέτρα γιὰ τοὺς πρόσφυγες∙ ἔκαναν πολλὲς βδομάδες γιὰ τὴν παραλαβὴ τῶν μηχανημάτων καταγραφῆς τῶν μεταναστῶν –μὲ ἀποτέλεσμα 370000 νὰ μὴν καταγραφοῦν καὶ νὰ περάσουν παράνομα στὴν Εὐρώπη-, καθυστέρησαν εἰκοσιδύο μέρες νὰ καθαρίσουν τὶς σιδηροδρομικὲς γραμμὲς στὴν Εἰδομένη ἀπ’ τὶς σκηνές –τὶς ὁποῖες εἶχαν ἐγκαταστήσει ἀκτιβιστὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ὄχι μετανάστες-, τοὺς μετέφεραν πρόχειρα στὸ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ καὶ οἱ ὑπάλληλοί του διαμρτύρονται, διότι δὲν ὑπάρχει νόμιμη ἀπόφαση γιὰ τὴν περίπτωση ἀτυχήματος καὶ ἄλλα πολλά. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν πεισθεῖ πλέον ὅτι ὁ κύριος λόγος εἶναι ἡ συγκάλυψη τῶν διασυνδέσεων τοῦ ἀριστεροῦ παρακράτους μὲ τὴν τρομοκρατία. Εἶναι πολλὲς οἱ ἐνδείξεις…