Συρία, συνομιλίες Μόσχας

Στὴν Μόσχα ἔχει σήμερα συνομιλίες μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ τὸν Σεργκέι Λαβρὼφ ὁ Τζὼν Κέρρυ γιὰ τὴν Συρία καὶ τὴν Οὐκρανία∙ ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἀναγνωρίζει, ἔτσι, ὅτι τὸν πρῶτο λόγο στὴν συριακὴ κρίση τὸν ἔχει ἡ Μόσχα καὶ ὅτι συμμετέχει στὶς συνομιλίες γιὰ τὴν ἐπίλυσή της. Στὴν Συρία, οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις ἀνακατέλαβαν τὶς ἐπαρχίες τῶν Τουρκμάνων στὰ σύνορα τῆς Ἀλεξανδρέττας, μετὰ τὸν πλήρη ἔλεγχο τῆς Χόμς, ὅπου χθὲς σημειώθηκε ἐπίθεση αὐτοκτονίας μὲ τριανταέξι νεκρούς∙ οἱ περισσότροι εὐνοοῦν τὴν εἰρήνευση καὶ δὲν θέτουν ζήτημα ἀπομακρύνσεως τοῦ Μπασὲρ Ἀσσάντ. Τὸ Κρεμλίνο ἀντιθέτως σκληραίνει τὴν στάση του κατὰ τῆς Τουρκίας, καθὼς προχθὲς ναρκαλιευτικό του ἔρριξε προειδοποιητικὰ πυρὰ κατὰ τουρικοῦ ἁλιευτικοῦ, διότι δὲν προσαρμόσθηκε μὲ τὶς προειδοποιήσεις της∙ ἡ Ἄγκυρα πρόβαλε διάφορες δικαιολογίες στὴν ρωσικὴ διακοίνωση. Στὴν Οὐκρανία πληθαίνουν οἱ ἐνδείξεις ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ εὐνοοῦν διέξοδο μὲ ἀμοιβαῖες παραχωρήσεις.