Ἀσφαλιστικὸ καὶ ἀβεβαιότης

Οἱ τελικὲς διαπραγματεύσεις γιὰ τὸ ἀσφαλιστικό, ἐργασιακὸ καὶ ἀγροτικὸ μεταφέρθηκαν γιὰ τὸν Ἰανουάριο, ἀλλὰ ἐπιδεινώνουν τὴν ἀτμόσφαιρα πολιτικῆς ἀβεβαιότητος, παρὰ τὴν ἁπαλύνουν∙ οἱ αὐξήσεις στὸ μέλλον πρὸς τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους δὲν αἴρουν τὴν ἀγανάκτηση τῶν λαϊκῶν στρωμάτων, ὅταν μὲ τὸ παραμικρὸ ἐκφράζουν τὴν ὀργή τους κατὰ ὅποιων ὑπουργῶν συναντήσουν. Οἱ συζητήσεις γιὰ μεταβατικὴ κυβέρνηση δίνουν καὶ παίρνουν στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς καὶ στοὺς πολιτικοὺς κύκλους, μὲ αἴτημα τὴν ἀναζήτηση ἀπὸ ἄλλους τῶν λύσων τῶν προβλημάτων μας, ἀφοῦ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπέτυχε παταγωδῶς σὲ ὅλα∙ ἤδη οἱ 53 ἐπιστρεφουν μὲ τὸν συνομιλητὴ τῶν τρομοκρατῶν σὲ πρῶτο ρόλο καὶ αὐτὸ γεννᾶ πολλὰ ἐρωτήματα στὴν Ἀθήνα καὶ στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες. Ἡ κυβέρνηση δὲν ἀπάντησε ποτὲ στὶς ἐρωτήσεις τῆς Φρόντεξ γιὰ τὸν ρόλο του, ὅταν ἀποκαλύπτεται ὅτι μεσολαβεῖ καὶ στὴν προστασία τῶν κουκουλοφόρων ποὺ συλλαμβάνονται. Ἡ ἐπανεμφάνισή του στρέφεται κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ;