Διαμαρτυρία Εἰσαγγελέων

Ἡ Ἕνωση Εἰσαγγελέων Ἑλλάδος, μετὰ τὸ ἐτήσιο συνέδριό της, ἐξέδωσε ἀνακοίνωση μὲ τὴν ὁποία ζητάει ἀπ’ ὅλους τοὺς πολιτικοὺς νὰ ἀφήσουν ἐλεύθερη τὴν δικαστικὴ ἐξουσία στὸ ἔργο της∙ περισσότερο αὐστηρὴ ἦταν ἡ Εἰσαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἡ ὁποία χαρακτήρισε ἀπαράδεκτες τὶς παρεμβάσεις στὸ ἔργο τῆς δικαιοσύνης. Ἡ κοινὴ γνώμη εἶναι μὲ τὸ μέρος τους, παρ’ ὅλο ὅτι ὑπάρχουν καὶ περιπτώσεις εἰσαγγελέων καὶ δικαστῶν ποὺ δὲν τιμοῦν τὸ λειτούργημά τους, ἀλλὰ αὐτοὶ ἀποτελοῦν ἐλάχιστη μειοψηφία καὶ ἀποστολὴ τῆς Εὐτέρπης Γκουτζαμάνη εἶναι ἡ ἐπαναφορά τους στὴν τάξη∙ ἡ κυβέρνηση μάλιστα ἔχει ἐπιδοθεῖ μετὰ μανίας στὶς κατηγορίες της κατὰ τῶν δικαστῶν, ὁπότε μία ἀπόφασή τους δὲν ταίριαζε μὲ τὴν πολιτική της.