Ἀσφαλῆ ἐξωτερικὰ σύνορα

Τὰ ἀσφαλῆ ἐξωτερικὰ σύνορα ἀποτελοῦν ἐγγύηση γιὰ τὴν συνοχὴ τῆς Εὐρώπης, διακήρυξε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ∙ γιὰ τὴν καγκελάριο ἡ προστασία ἀπέναντι στὴν ἰσλαμικὴ τρομοκρατία ἐξασφαλίζεται στὰ σύνορα τῆς Εὐρώπης, μὲ τὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο τῶν προσφύγων καὶ μεταναστῶν. Ἄλλωστε ἡ Γερμανία μὲ τὴν Γαλλία ἔχουν πρωτοστατήσει στὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης τουλάχιστον καὶ στὴν παροχὴ δικαιώματος αὐτονόμου παρεμβάσεως τῆς Φρόντεξ, ὅπου καὶ ὅταν τὸ κρίνει ἀπαραίτητο∙ ἡ εὐρωπαϊκὴ κοινὴ γνώμη ἔχει ἀποδεχθεῖ ἀσμένως τὶς προτάσεις αὐτὲς καὶ ἤδη ἐφαρμόζονται, ἂν καὶ μερικὲς κυβερνήσεις, ὅπως ἡ ἑλληνική, δείχνουν ὅτι ἔχουν ἐνοχληθεῖ, ἂν καὶ αὐτὸ δὲν θεωρεῖται καθόλου τιμητικό, μᾶλλον τὸ ἀντίθετο.