Γαλλία, ἀνατροπὴ σκηνικοῦ

Τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ τῆς Γαλλίας ἔχει ἀνατραπεῖ στὸν δεύτερο γύρο τῶν περιφερειακῶν ἐκλογῶν, μὲ τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς πρώτους, τοὺς Σοσιαλιστὲς δεύτερους καὶ τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο τρίτο, ἀπ’ τὴν πρώτη θέση στὸ πρῶτο γύρο∙ οἱ Ρεπουμπλικανοὶ κέρδισαν ἑπτὰ περιφέρειες, καὶ 42% τῶν ψήφων, ἔναντι πέντε τῶν Σοσιαλιστῶν καὶ 37%, ἐνῶ ἡ ἀκροεξιὰ δὲν ἐξέλεξε κανέναν περιφερειάρχη. Τὸ ἀποτέλεσμα θεωρεῖται ὡς δυναμικὴ δύο παραγόντων, πρῶτον, ἡ ψῆφος τοῦ πρώτου γύρου πρὸς τὸ Ἐθνικὸ Μέπωτο ἦταν ψῆφος διαμαρτυρίας κυρίως καὶ ὄχι σταθερὴ προτίμηση τῶν Γάλλων∙ ἔχει συμβεῖ καὶ τὸ 2002, ὅταν τὸ Ζὰν Μαρὶ Λεπὲν εἶχε περάσεις στὸν δεύτερο γύρο τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν, ἀποκλείοντας τὸν Λιονὲλ Ζοσπαὶν τῶν Σοσιαλιστῶν, ἀλλὰ ἔχασε πανηγυρικὰ στὸν δεύτερο. Δεύτερον, αὐξήθηκε ἡ συμμετοχὴ τῶν ψηφοφόρων ἀπὸ 51% στὸ 57% καὶ αὐτὸ συνέβαλε, πέραν τῶν μετακινήσεων τῶν ψήφων διαμρτυρίας. Πάντως ἡ τραγωδία μὲ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις μέτρησε.