Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ ἐξαίρεση μόνο τῆς Σαγκάης∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0972 δολλάρια καὶ 132,5450 γιέν, ἀλλὰ ἔπεσε ἀρκετὰ ὁ χρυσός, 1068, καὶ τὸ πετρέλαιο, 36,70, στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο τῆς ὀκταετίας. Ἡ ἀνησυχία γιὰ τὰ ἀμερικανικὰ ἐπιτόκια καὶ ἡ διαφαινόμενη ἧττα τοῦ χαλιφάτου ὁδηγεῖ τὰ ἀτλαντικὰ πετρελαϊκὰ κεφάλαια σὲ ἐπανατοποθετήσεις, καθὼς ἀναβάλλεται δι’ εὐθετώτερον χρόνον ἡ ἀξιοποίηση τοῦ φυσικοῦ ἀερίου τοῦ Κατάρ, ὅπου ἔχουν ἐπενδύσει τεράστια ποσά∙ ἄλλωστε καὶ ἡ κατάσταση στὴν Τουρκία ἐπιδεινώνεται, διότι ὀξύνεται ἡ ἔνταση μὲ τὴν Ρωσία, μὲ ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία, μὲ πρῶτο κλάδο τὸν τουριστικό. Ἀντιθέτως ἡ Ἐμπορικὴ καὶ Βιομηχανικὴ Τράπεζα τῆς Κίνας ἀνοίγει ὑποκατάστημα νομισματικῶν συναλλαγῶν στὴν Μόσχα, γιὰ τὴν ἄμεση ἀνταλλαγὴ τοῦ ρεμίνμπι∙ τὸ κινεζικὸ νόμισμα, μετὰ τὴν ἔνταξή του στὸ κάνιστρο τῶν εἰδικῶν τραβηκτικῶν δικαιωμάτων, ἀντιμετωπίζει πολλαπλάσια ζήτηση ὡς ἀποθεματικὸ νόμισμα ἀπὸ πολλὲς χῶρες, μὲ πρώτη τὴν Ρωσία.