Ρωσοαμερικανικὸς διάλογος

Στὶς συνομιλίες του μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ Σεργκέι Λαβρὼφ στὴ Μόσχα ὁ Τζὼν Κέρρυ ἐπιδιώκει τὴν λήψη καθοριστικῶν ἀποφάσεων γιὰ τὴν Συρία καὶ τὴν Οὐκρανία∙ ὁ χρόνος θεωρεῖται ὥριμος, μετὰ τὴν προέλαση τῶν κυβερνητικῶν στρατευμάτων στὴν Συρία καὶ τὴν οὐσιαστικὴ ὑποχώρηση τοῦ χαλιφάτου. Ἤδη ἔχει ἐπέλθει συμφωνία σὲ γενικὲς γραμμὲς μὲ τὶς μετριοπαθεῖς ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις γιὰ τὴν ἔναρξη διαλόγου μὲ τὸν Μπασὲρ Ἀσσὰντ γιὰ πολιτικὴ λύση στὸν τετραετῆ ἐμφύλιο πόλεμο∙ ἡ παραμονὴ τοῦ Σύρου προέδρου στὴν ἐξουσία εἶναι ἀποδεκτὴ ἀπὸ ὅλους πλέον, μὲ τὸν συριακὸ λαὸ ἀποφασίσειν γιὰ τὴν τύχη του. Καὶ ἡ Τουρκία ἀλλάζει τακτική, μετὰ καὶ τὰ ἐπεισόδια σὲ Αἰγαῖο καὶ Εὔξεινο μὲ ρωσικὰ πολεμικά, καὶ ἀποσύρει τὰ στρατεύματά της ἀπ’ τὴν Μοσούλη, μόλις ἡ Βαγδάτη προσέφυγε στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας∙ στὴν Οὐκρανία ἀναμένεται ἔναρξη τῆς διαδικασίας εἰρηνεύσεως, διότι ἡ Οὐάσιγκτον ἀπέσυρε τὴν ὑποστήριξη στὴν κυβέρνησή της.