Ρώμη, συμφωνία γιὰ Λιβύη

Σὲ συμφωνία, γιὰ τὴν εἰρήνευση στὴν Λιβύη, κατέληξε ἡ διάσκεψη 17 χωρῶν στὴ Ρώμη, μεταξὺ τῶν ὁποίων Γαλλία, Γερμανία, Βρεταννία, Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ Ἀμερική, Ρωσία, Κίνα, Αἴγυπτος, Τουρκία καὶ ἀραβικὰ κράτη, ἀλλὰ καὶ δεκαπέντε ὀργανώσεων τῆς σπαρασσομένης χώρας∙ ἡ συμφωνία προβλέπει ἄμεση ἔναρξη διαπραγματεύσεων, ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, μεταξὺ τῶν ὀργανώσεων, γιὰ τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως ἐθνικῆς ἑνότητος καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἰσλαμικῆς ἀπειλῆς. Ἤδη τὸ χαλιφάτο ἔχει σχηματίσει κυβέρνηση στὴν Σύρτη καὶ ἀπειλεῖ, μὲ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις, τὴν ὑπόλοιπη χώρα καὶ τὴν Εὐρώπη∙ τὸ μεγάλο πρόβλημα εἶναι ἡ διάθεση συνεννοήσεως μεταξὺ τῶν ὀργανώσεων, διότι τὰ φυλετικὰ μίση δεσπόζουν στὴν ζωὴ τῆς Λιβύης. Ἐὰν ἀποτύχουν μᾶλλον ἀκολουθοῦν μαζικοὶ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ κατὰ τοῦ χαλιφάτου, μὲ ἄγνωστο ἀποτέλεσμα.