Ὑπογραφὴ γιὰ ἀεροδρόμια

Τελικὰ ὑπέγραψε προχθὲς ἡ κυβέρνηση τὴν σύμβαση γιὰ τὴν παραχώρηση τῶν 14 άεροδρομίων στὴν γερμανικὴ Fraport καὶ στὸν ὅμιλο Κοπελούζου∙ καθυστέρησε ἕνδεκα μῆνες, ἀλλὰ προχώρησε τὴν πρώτη ἀποκρατικοποίηση, παρ’ ὅλο ποὺ ἀπομένουν πολλὲς ἐκκρεμότητες γιὰ ρύθμιση. Τὸ τρελὸ ὅμως εἶναι ὅτι ὁ ἁρμόδιος ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς ὑπέγραψε μέν, ἀλλὰ στὴν Βουλὴ δήλωσε, ὅτι δὲν πιστεύει στὴν σύμβαση αὐτή∙ δηλαδή, σκοπεύει νὰ τὴν ὑπονομεύσει καὶ νὰ πληρώσει τὸ δημόσιο τὶς ποινικὲς ρῆτρες ἀπ’ τὸ ναυάγιό της, διότι αὐτὸς εἶναι ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς ποὺ πρέπει νὰ προωθήσει ὅλες τὶς ρυθμίσεις καὶ μάλιστα σύντομα, γιὰ νὰ εἰσπράξει τὸ δημόσιο τὸ 1,2 δις εὐρώ. Μήπως κρύβεται τίποτε ἄλλο, γιὰ δυσφήμιση τῆς χώρας;