Εὐρώπη, ἐνίσχυση συνοχῆς

Στὴν ἐνίσχυση τῆς αἰσθήσεως συνοχῆς τῶν Εὐρωπαίων ἀποβλέπουν οἱ συνεχεῖς ἀναφορὲς τῆς γαλλογερμανικῆς ἡγεσίας γιὰ τὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τὴν διεύρυνση τοῦ ρόλου τῆς Φρόντεξ∙ πρὸς δύο κατευθύνσεις ἀπευθύνονται οἱ δηλώσεις, πέραν τῆς εὐαισθητοποιήσεως τῆς κοινῆς γνώμης. Πρὸς τὴν Βρεταννία, ἡ ὁποία ζητάει ἀναθεώρηση τῶν συνθηκῶν γιὰ χαλαρώτερη σύνδεση∙ τότε μένει ἐκτὸς τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς στὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ στὴν Ἀστυνομία, ὅπως διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο στὸ πόλεμο τῆς Συρίας, σὲ σύγκριση μὲ τὴν Γαλλία. Ἤδη στὸ Λονδίνο ἀντιλαμβάνονται τὸν κίνδυνον αὐτόν, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση ἀπρακτεῖ, σὰν νὰ τἄχει χαμένα∙ ἀποκόπτεται ἡ Βρεταννία ἀπ’ τὴν Εὐρώπη. Πρὸς τὴν Ἑλλάδα ἐπίσης, μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ ὑπογραμμίζειν τὶς παλινωδίες τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ πλέκειν τὸ ἐγκώμιο τοῦ Βόλφνγακνγκ Σώυμπλε γιὰ τὴν διατήρηση τῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης∙ αὐστηρότατο μήνυμα ἀποστέλλει πρὸς τὴν Ἀθήνα, ἔστω κι ἂν δὲν τὸ καταλαβαίνουν ἐδῶ.