Ἰσλὰμ κατὰ τρομοκρατίας

Τὴν σύσταση μετώπου 34 μουσουλμανικῶν χωρῶν κατὰ τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας ἀνακοίνωσε ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία, γιὰ τὴν συντριβὴ τοῦ χαλιφάτου, ἐνῶ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα διακήρυξε ὅτι θὰ ἐνταθοῦν οἱ βομβαρδισμοὶ κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν∙ στὸ μέτωπο μετέχουν ὅλες οἱ σουνιτικὲς ἰσλαμικὲς χῶρες, ἀπ’ τὴν Ἀσία, τὴν Ἀφρική, πλὴν Συρίας, Ἰρὰκ καὶ Ἀφγανιστάν, καὶ ἀποβλέπει στὴν κινητοποίηση τῆς κοινῆς τους γνώμης κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν, ἀλλὰ καὶ στὴν ἔνταση τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων κατὰ τοῦ χαλιφάτου. Οἱ κινήσεις αὐτὲς ἀποβλέπουν στὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ ὅλων στὴν ἐκστρατεία κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν, καθὼς φαίνεται ὅτι ἀκόμη καὶ ἡ Τουρκία συμμετέχει πλέον στὸ μέτωπο, ἐνῶ ἀποσύρει τὶς δυνάμεις της ἀπ’ τὴν Μοσούλη∙ ἡ προέλαση τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰρὰκ πλέον δημιουργοῦν ἄλλη δυναμική.