Παραπαίουσα ἡ κυβέρνηση

Ἡ κυβέρνηση ἀποδεικνύει ὅτι παραπαίει ἐπικίνδυνα, διότι ἀπ’ τὴν μιὰ πλευρὰ ζητάει τὴν συνεννόηση μὲ τὴν ἀντιπολίτευση κι ἀπ’ τὴν ἄλλη ἐπιχειρεῖ τὴν δέσμευσή της μὲ καθαρὰ ρουσφετολογικὰ μέτρα∙ μετὰ τὴν ἔνταξη στὸ νομοσχέδιο μὲ τὰ προαπαιτούμενα ρυθμίσεων γιὰ τοὺς ἡμετέρους, προώθησε τὸ «παράλληλο πρόγραμμα», παρὰ τὶς ἀντιδράσεις τῆς ΝΔ, ΠΑΣΟΚ καὶ «Ποτάμι», τὰ ὁποῖα καὶ ἀποχώρησαν ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς, καταγγέλοντας ὅτι περιέχει μονοκομματικῆς νοοτροπίας διατάξεις. Ἡ συνεννόηση εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι ὑπάρχουν ἀνεξάρτητα βιλαέτια στὴν κυβέρνηση ποὺ δὲν ἀποδέχονται τὶς ἐπιλογὲς τοῦ πρωθυπουργοῦ τους∙ αὐτὸ φαίνεται καὶ ἀπ’ τὶς διαλλακτικὲς κινήσεις μερικῶν, ἀλλὰ περισσότερο ἀπ’ τὶς πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων, ποὺ δείχνουν περισσότερη εὐαισθησία στὰ ἐθνικά μας θέματα ἀπ’ τὴν κυβέρνηση. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ἑδραιώνεται ἡ ἄποψη ὅτι ὁδηγούμαστε σὲ μεταβατικὴ κυβέρνηση, ὅπως προβλέπουν ξένοι παρατηρητὲς καὶ ἀναλυτές.