Συρία, δρομολόγηση λύσεως

Ἡ λύση στὸ πρόβλημα τῆς Συρίας δρομολογήθηκε στὶς συνομιλίες Κέρρυ-Λαβρὼφ στὴν Μόσχα οἱ ὁποῖες συνεχίζονται αὔριο στὴν Νέα Ὑόρκη∙ ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἦταν λίαν ἐνδοτικὸς πρὸς τοὺς Ρώσους, ἐκφράζοντας τὴν εὐγνωμοσύνη τοῦ προέδρου του πρὸς τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς στρατιωτικῆς παρεμβάσεώς του στὴν χώρα. Ἡ συμφωνία θεωρεῖται καμπὴ στὶς διεθνεῖς σχέσεις, διότι σηματοδοτεῖ τὸ τέλος τῆς ἀντιρωσικῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς τῆς τελευταίας τετραετίας καὶ τὴν ἀναγνώριση τοῦ διεθνοῦς ρόλου τοῦ Κρεμλίνου στὴν παγκόσμια σκηνή∙ οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν Συρία θὰ ἀπαιτήσουν χρόνο, ἀλλὰ εἶναι δεδομένο, ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον θέτει φραγμὸ στὴν χρηματοδότηση τοῦ χαλιφάτου ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια. Οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς θεωροῦν ὡς κρίσιμο θέμα πλέον, τὴν ἐσωτερικὴ σύγκρουση στὴν Ἀμερική, παρὰ τὸ Συριακὸ ἢ τὸ Οὐκρανικὸ πρόβλημα∙ ἡ συμφωνία στὴν Μόσχα ἐπεκτείνεται καὶ στὸ Κίεβο, ἔστω κι ἂν ἀκολουθήσουν ἀργότερα οἱ ἀνακοινώσεις.