Προσφυγικὂ καὶ ἀσφάλεια

Ἡ ἐπέκταση τῶν ἁρμοδιοτήτων τῆς Φρόντεξ, μὲ ἄμεση παρέμβαση ὅπου κρίνεται ἀναγκαῖο, ἐγκρίνεται σήμερα ἀπ’ τὸ Εὐρωσυμβούλιο, μὲ τὶς ἀπαραίτητες ἐγγυήσεις στὰ ἐθνικὰ θέματα κάποιων μελῶν∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ εἶναι ξεκάθαροι, ἡ Φρόντεξ ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ ἄμυνα κατὰ τῆς τρομοκρατίας, σὲ ἄρρηκτη σύνδεση μὲ τὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιθέωρησε στὴν Χίο καὶ Λέρο τὰ κέντρα φιλοξενίας τῶν μεταναστῶν, προβάλλοντάς τα ὡς σημαντικὸ ἔργο∙ ἀλλὰ στὴν Ἀθήνα ἐκκενώνεται τὸ Τάε Κβοντὸ καὶ τὸ Ἑλληνικὸ δὲν εἶναι ἕτοιμο γιὰ τὴν ὑποδοχή τους, δείχνοντας τὸ μέγεθος τῆς προχειρότητος ἐπὶ μῆνες τώρα, ἐνῶ ὑπάρχουν πολλὲς ὑποψίες γιὰ τὶς σχέσεις κυβερνητικῶν στελεχῶν μὲ τρομοκράτες. Ἡ δημόσια ἐπανεμφάνιση τους συνομιλητῶν τῶν τρομοκρατῶν ἀπασχολεῖ τοὺς Εὐρωπαίους σὲ μεγάλο βαθμό.