Νέες ἀντικειμενικὲς ἀξίες

Τεράστιο δημοσιονομικὸ πρόβλημα ἀνακύπτει γιὰ τὴν κυβέρνηση, διότι ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας χαρακτήρισε ἄκυρη τὴν ἐπιβολὴ τοῦ ΕΝΦΙΑ, χωρὶς τὴν ἀναθεώρηση τῶν ἀντικειμενικῶν ἀξιῶν, ἡ ὁποία ἔπρεπε νὰ εἶχε γίνει ἀπ’ τὸν περασμένο Μαΐο∙ ἡ κυβέρνηση δὲν σχολίασε τὴν ἀπόφαση ἡ ὁποία θὰ γίνει ἐπισήμως γνωστὴ μετὰ τὴν δημοσίευσή της σὲ λίγους μῆνες, ἀλλὰ ἡ ἀπόφαση εἶναι ὁμόφωνη. Οἱ ἐμπορικὲς ἀξίες εἶναι πολὺ χαμηλὲς λόγῳ τῆς κρίσεως καὶ σὲ πολλὲς περιπτώσεις διαμορφώνονται στὸ ἕνα τέταρτο τῶν ἀντικειμενικῶν∙ ἄλλωστε οἱ τελευταῖες δὲν ἔχουν ἀναθεωρηθεῖ κατὰ τὴν μνημονιακὴ περίοδο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν δυσβάστακτη ἐπιβάρρυνση τῶν χαμηλοτέρων τάξεων. Ἡ ὑποχρεωτικὴ ἐφαρμογή της σημαίνει ἀναθεώρηση τοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ ἀναζήτηση ἰσοδυνάμων.