Ποῦτιν, ἐμφάνιση κυριάρχου

Τὴν ἐμφάνιση κυριάρχου τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς προσέδωσε στὴν ἐτήσια συνέντευξή του ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, ὑπογραμμίζοντας ὅτι ἡ Ρωσία εἶναι μεγάλη δύναμις καὶ θὰ ἀσκήσει τὰ δικαιώματά της στὸν κόσμο∙ ὁ Ρῶσος πρόεδρος ἀπέκλεισε τὴν πιθανότητα ἐξομαλύνσεως τῶν σχέσεων μὲ τὴν Τουρκία καὶ τὴν προειδοποίησε ὅτι δὲν τολμάει πλέον παραβιάζειν τὸν ἐναέριο χῶρο τῆς Συρίας, μετὰ τὴν ἐγκατάσταση τῶν S400, ἐνῶ προέβλεψε ἀποτυχία τῆς συμμαχίας τῶν 34 μουσουλμανικῶν χωρῶν ὑπὸ τὴν Σαουδιακὴ Ἀραβία∙ διαβεβαίωσε ὅτι ἡ Ρωσία ἔχει ξεπεράσει τὸ κατώτερο σημεῖο τῆς κρίσεως, λόγῳ τῆς πτώσεως τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου, ἀλλὰ προέβλεψε ὅτι θὰ ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη ἀπ’ τὸ 2016∙ γιὰ τὴν Οὐκρανία παραδέχθηκε ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν μεμονωμένοι Ρῶσοι στρατιωτικοί, ἀλλὰ ὄχι τακτικὸς στρατός. Γιὰ τὴν Συρία προέβλεψε ἐξομάλυνση τῆς καταστάσεως, μετὰ τὴν σημερινὴ συνάντηση Λαβρώφ, Κερρυ στὴν Νέα Ὑόρκη καὶ σύντομα ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας.