Παλαιστίνιες μικρὲς ἡρωίδες

Στὶς διαμαρτυρίες στὰ Κατεχόμενα τῆς Παλαιστίνης ἀντιδροῦν μὲ μαζικὲς διαδηλώσεις οἱ Παλαιστίνιοι, οἱ νεαροὶ καὶ τώρα τὰ κοριτσάκια∙ ἡ νέα ἰντιφάντα παίρνει ἄλλη μορφή. Στὶς διαδηλώσεις πρωτοστατοῦν κοριτσάκια δεκατεσσάρων καὶ δεκαπέντε ἐτῶν, μὲ τὶς σημαῖες τους, νὰ μπαίνουν μπροστὰ τοὺς ὁπλισμένους στρατιῶτες γιὰ νὰ μὴν γκρεμίσουν τὰ σπίτια τους∙ οἱ σκηνὲς εἶναι δραματικές, καθὼς οἱ στρατιῶτες συλλαμβάνουν τὶς ἡρωίδες καὶ οἱ φίλες τους, μὲ τὶς μανάδες τους, τρέχουν νὰ τὶς ἀπελευθερώσουν, ἐνῶ οἱ φίλοι τους μὲ τὶς σφενδόνες τοὺς «πολεμοῦν» ἀπὸ δίπλα. Οἱ Ἱσραηλινοὶ ἔχουν χάσει τὸν πόλεμο, διότι ἡ ὅποια παροδικὴ ἐπιβολὴ δὲν διαρκεῖ, ὅταν εἶναι ἀπέναντι τους ἔχουν τὴν ἐξέγερση τῶν νεαρῶν ἐφήβων∙ προσλαμβάνει ἄλλον χαρακτῆρα ἡ ἔκρηξη καὶ δὲν ἐλέγχεται μὲ τὰ ὑπερσύγχρονα ὅπλα.