Φρόντεξ, αὐστηρὸς ἔλεγχος

Σὲ αὐστηρότατο ἔλεγχο τῶν μεταναστῶν ἐπιδίδεται πλέον ἡ Φρόντεξ, στὰ νησιὰ καὶ στὰ κέντρα ὑποδοχῆς, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἀνθρώπους τῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων∙ οἱ Τζιχαντιστὲς περνᾶνε στὴν Εὐρώπη κυρίως μέσα ἀπ’ τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ καὶ τὸν ἀτελῆ ἢ ἀνύπαρκτο ἔλεγχο τῶν ἀρχῶν μας, οἱ ὁποῖες ἐπιδεικνύουν καὶ ἰδιαίτερη ἀνοχὴ πρὸς τὶς μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις. Οἱ Γερμανοὶ ἔχουν ἀποδείξεις ὅτι ὅλοι σχεδὸν οἱ ἐπιτιθέντες στὶς νεαρὲς γιὰ κακοποίηση πέρασαν ἀπ’ τὰ νησιά μας καὶ ὅτι ἐκτελοῦσαν συγκεκριμένο σχέδιο ἀποδιοργανώσεως τῆς γερμανικῆς καὶ εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας∙ ἄλλωστε οἱ Τζιχαντιστές, μετὰ τὴν ἄτακτη ὑποχώρησή τους στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ, ξυρίζονται καὶ ἀναμιγνύονται μὲ τοὺς μετανάστες, μὲ σκοπὸ τὴν εἰσοδό τους στὴν Εὐρώπη. Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση δὲν ἔχει συνεργασθεῖ καθόλου μὲ τὴν Φρόντεξ, ἐνῶ ἐκκρεμοῦν οἱ ἀπαντήσεις γιὰ τὶς σχέσεις στελεχῶν τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τοὺς τρομοκράτες∙ οἱ Γάλλοι μάλιστα ἐπιμένουν ἰδιαιτέρως.