ΣΥΡΙΖΑ, κριτικὴ βουλευτῶν

Τὴν ἄρνησή τους νὰ στηρίξουν τὸ ἀσφαλιστικὸ καὶ τὸ ἀγροτικὸ νομοσχέδιο διακήρυξαν, μὲ τὸν τρόπο τους ὁ καθένας, πολλοὶ κυβερνητικοὶ βουλευτὲς στὴν συνεδρίαση τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος∙ ὁ ὑπουργὸς Ἐργασίας ὑπέστη τὶς ἐπιθέσεις, ἐνῶ ὁ πρωθυπουργὸς ἀπέφυγε νὰ παρουσιαστεῖ καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς τήρησε σαφεῖς ἀποστάσεις. Πολιτικὰ μετράει τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκφράσθηκαν πολλοὶ κατὰ τῶν μέτρων μεταφέροντας καὶ τὴν κατακραυγὴ τῶν ψηφοφόρων τους γιὰ τὴν κυβερνητικὴ πολιτική, «νὰ μὴν πᾶμε πίσω στὰ χωριά, μᾶς προειδοποίησαν», ἀνέφεραν πολλοί∙ ἡ κατάσταση στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔγινε δραματικὰ χειρότερη, διότι πολλοὶ βλέπουν τὴν στροφὴ τοῦ κόσμου πρὸς τὴν Νέα Δημοκρατία ὡς ἐναλλακτικὴ λύση, ὅπως ἐξομολογοῦνταν μεταξύ τους στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς. Ὁ Ναπολεοντίσκος φαίνεται ὅτι γνωρίζει τὴν κατάσταση καὶ ἀποφεύγει, ὄχι μόνο τὶς δημόσιες ἐμφανίσεις, ἀλλὰ καὶ τὶς κομματικὲς συσκέψεις∙ ἀκόμη καὶ στὸ Μέγαρο Μαξίμου προσέρχεται ἀπ’ τὴν εἴσοδο ὑπηρεσίας.