Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ πρώτη τὴν Σαγκάη, ὅπου ἐπανῆλθαν οἱ μαζικὲς πωλήσεις∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0895 δολλάρια καὶ 128,3250 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς βελτιώθηκε, 1104,70, καὶ τὸ πετρέλαιο ἔπεσε, 32,89. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, διότι τὸ Πεκῖνο δὲν ἔχει ἀνακοινώσει ἀκόμη τὴν οἰκονομική του πολιτικὴ καὶ πολλοὶ διερωτῶνται ἐὰν θὰ διατηρήσει πάνω ἀπὸ 6,5% τὸ ρυθμὸ ἀναπτύξεως φέτος∙ τὰ προβλήματα μὲ τὴν μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος παραμένουν τὰ χειρότερα, ἐνῶ τὰ μέτρα διακοπῆς τῆς λειτουργίας τῶν ρυπογόνων βιομηχανιῶν θεωροῦνται ὡς αἰτία γιὰ ὑποχώρηση τῆς ἀναπτύξεως. Στὴν Εὐρώπη τὸ πρόβλημα ἑστιάζεται στὴν ἀντιμετώπιση τῆς τρομοκρατίας περισσότερο, παρὰ στὰ οἰκονομικά∙ ἄλλωστε πιστεύουν ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση θὰ συμμορφωθεῖ ὑποχρεωτικὰ μὲ τὶς ὑποδείξεις τοῦ κουαρτέτου ἢ θὰ ἀποχωρήσει.