Ἀπότομη ἀλλαγὴ κλίματος

Ἡ ἀπότομη ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος καὶ ἡ αὔξηση τῆς μέσης θερμοκρασίας ἦταν αἰσθητὴ στὶς γιορτές∙ στὸν Βόρειο Πόλο ἡ θερμοκρασία κυμάνθηκε στοὺς μεῖον ὀκτὼ βαθμοὺς Κελσίου ἀπὸ μεῖον 37 κατὰ μέσο ὅρο, στὸν Βόρειο Καναδᾶ, στοὺς 2 ἀπὸ μεῖον 18 καὶ στὸ Μοντρεὰλ στοὺς 16 ἀπὸ μεῖον 15. Οἱ μετεωρολόγοι κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὶς μακροχρόνιες ἐπιπτώσεις, ὅπως τὸ φαινόμενο Ἐλ Νίνιο καὶ τὶς πολικὲς θερμοκρασίες στὸ Τέξας καὶ 20 βαθμοὺς στὴν Νέα Ὑόρκη τὰ Χριστούγεννα. Στὴν Κίνα ἡ αἰθαλομίχλη εἶναι μόνιμη στὶς ἀνατολικὲς περιοχές, ὅταν δὲν φυσσοῦν βόρειοι ἄνεμοι ἀπ’ τὴν Σιβηρία∙ ἡ κυβέρνηση ἔλαβε πρόσθετα μέτρα, μετὰ τὴν ὑποχρεώση ἑκατοντάδων βιομηχανιῶν νὰ μεταφερθοῦν σὲ ἄλλες περιοχές, καὶ διέταξε τὸ κλείσιμο 2500 μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, ἐπειδὴ δὲν ἔλαβαν ἀντιρυπαντικὰ μέτρα. Ἡ Κίνα εἶναι ὁ μεγαλύτερος ρυπαντὴς ποσοτικὰ καὶ ἡ δεύτερη κατὰ κεφαλὴν μετὰ τοὺς Ἀμερικανούς.