Εὐρωσκεπτικισμὸς Βρεταννῶν

Ὁ εὐρωσκεπτικισμὸς διευρύνεται στὴν Βρεταννία, καθὼς πρόσφατες σφυγμομετρήσεις ἔδειξαν ὅτι σχεδὸν τὸ 50% τάσσεται ὑπὲρ τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ ὁ πρωθυπουργὸς βρίσκεται σὲ πολὺ δύσκολη θέση, διότι εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ προκηρύξει τὸ δημοψήφισμα, ἀλλὰ ὁ ἴδιος δὲν φέρεται ἱκανὸς νὰ ἀντιστρέψει τὴν κοινὴ γνώμη. Τὸ προσφυγικὸ δημιουργεῖ πρόσθετα προβλήματα, διότι τὸ Λονδίνο δὲν μετέχει τῆς Συνθήκης Σένγκεν καὶ ἀρνεῖται τὴν ὑποδοχὴ μεταναστῶν, ὅπως καὶ τὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ἐνῶ δὲν δείχνει ἀρκετὴ προθυμία οὔτε στὴν ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς ὑπηρεσίες∙ οἱ φιλευρωπαῖοι καὶ τὸ Σίτυ προειδοποιοῦν ὅτι αὐτὸ ὁδηγεῖ ἐκ τῶν πραγμάτων στὴν ἀπομόνωση ἀπ’ τὴν ὑπόλοιπη Εὐρώπη, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὸ εὐρώ, ὁπότε ἡ Βρεταννία θὰ βρεθεῖ στὸ νησιωτικό της περιθώριο, μὲ ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὴν κεφαλαιαγορά της. Οἱ ἴδιοι κύκλοι προβλέπουν μετατροπὴ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ὡς τοῦ ἀκρογωνίου λίθου τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνοποιήσεως.