Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς ἐπέστρεψαν στὴν ἀνοδική τους πορεία, μὲ ἐλαφρὰ ἀνάκαμψη στὴν Σαγκάη καὶ ἤρεμο σχετικὰ κλίμα∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0843 δολλάρια καὶ 127,8050 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1094,85, καὶ πετρέλαιο, 31,48. Οἱ ἐπενδυτὲς βλέπουν ἐξομάλυνση τῶν διαφορῶν Ἰρὰν καὶ Σαουδικῆς Ἀραβίας, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν κανονικὴ ροὴ τοῦ πετρελαίου, γι’ αὐτὸ καὶ ἔπεσε ἡ τιμή του∙ ἀκόμη καὶ στὴν ἀγορὰ αὐτοκινήτου παρουσιάζεται ἀνάκαμψη, καθὼς ἡ VW εἶχε αὔξηση στὶς πωλήσεις κατὰ 4%, παρὰ τὸ σκάνδαλο μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ σύστημα ἐλέγχου καυσαερίων. Στὸ Χόλλυγουντ ὁ κινεζικὸς κολοσσὸς Dalian Wanda ἀγόρασε ἀντὶ 3,5 δις δολλαρίων τὴν ἑταιρεία Legendary, ἐνῶ πρὸ τετραετίας εἶχε ἀγοράσει τὴν Act, ἀντὶ 2,6 δις∙ ὁ ὅμιλος ἔχει τὶς περισσότερες κινηματογραφικὲς αἴθουσες στὴν Κίνα καὶ τεράστια οἰκονομικὴ δύναμη. Οἱ ἀναλυτὲς ἀναμένουν τὴν πολιτική του καὶ τὸ κατὰ πόσο θὰ ἀλλάξει τὴν παραδοσιακὴ κινηματογραφικὴ ἀγορὰ τῆς Ἀμερικῆς.