Δημοσθένους καὶ Κλέωνος

Στὴν ἀπαρίθμηση τῶν μεγάλων στρατιωτικῶν νικῶν τῶν Ἀθηναίων κατὰ τὸν πέμπτο αἰῶνα ἐπιδίδεται στὴν συνέχεια ὁ Πλούταρχος καὶ σκιαγραφεῖ τὴν οἰκοδόμηση τῆς ἀθηναϊκῆς ἡγεμονίας∙ μία δύο γενιὲς ἀνθρώπων ἐπετέλεσαν τὸ τεράστιο αὐτὸ ἔργο. Στὰ ἀγάλματα καὶ στὰ ἀναθέματα, «φέρει δ’ ἡ μὲν Κίμωνος τριήρεις ἑκατὸν Φοίνισσας ἀπ’ Εὐρυμέδοντος»∙ φέρει δὲ ἡ μὲν τὶς ἑκατὸ τριήρεις τοῦ Κίμωνος ἀπ’ τὴν τριπλῆ νίκη του στὸν Εὐρυμέδοντα. «Ἡ δὲ Δημοσθένους καὶ Κλέωνος ἀπὸ Σφακτηρίας τὴν Βρασίδου ἀσπίδ’ αἰχμάλωτον καὶ δεδεμένους Σπαρτιάτας»∙ ἡ δὲ τοῦ Δημοσθένους καὶ Κλέωνος ἀπ’ τὴν Σφακτηρία τὴν ἀσπίδα τοῦ Βρασίδου αἰχμάλωτο καὶ δεμένους Σπαρτιάτες. «Τειχίζει δὲ τὴν πόλιν ἡ Κόνωνος, ἡ δὲ Θρασυβούλου κατάγει τὸν δῆμον ἀπὸ Φυλῆς ἐλεύθερον»∙ ἀνεγείρει πάλιν τὰ τείχη ὁ Κόνων, καὶ ὁ Θρασύβουλος τὸν καθιστᾶ ἐλεύθερο μὲ τὴν κάθοδό του ἀπ’ τὴν Φυλή, μὲ τοὺς ἑβδομήκοντα πρώτους φυγάδες τῶν τριάκοντα τυράννων.