Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, πλὴν Σαγκάης∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,0808 δολλάρια καὶ 127, 6950 γιέν, ἐνῶ παρέμειναν σταθερά, χρυσός, 1094,85, καὶ πετρέλαιο, 31,60. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι δὲν προβλέπουν ἀναταράξεις στὸ σύντομο μέλλον καὶ διαισθάνονται ἐξομάλυνση τῆς καταστάσεως στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ∙ ἄλλωστε στὴν Κίνα ἡ ἀνάπτυξη διαμορφώθηκε στὸ 7% πέρυσι, παρὰ τὶς περὶ ἀντιθέτου προβλέψεις, ἐνῶ καὶ οἱ ἐξαγωγὲς ὑποχώρησαν μόνο κατὰ 1,8%, ἐνῶ προβλεπόταν 8%. Ἡ προσφορὰ πετρελαίου ἀναμένεται νὰ αὐξηθεῖ σημαντικά, διότι ἤδη ἀρχίζει ἡ διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων τῆς Περσίας, ποὺ εἶναι ὁ τέταρτος παραγωγὸς μαύρου χρυσοῦ διεθνῶς∙ τὸ γεγονὸς γίνεται αἰσθητὸ καὶ στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία ἡ ὁποία προχώρησε στὴν ὑποτίμηση τοῦ νομίσματός της, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία της. Ἀκόμη καὶ στὴν Ρωσία προετοιμάζουν ἀναθεώρηση τοῦ προϋπολογισμοῦ, διότι τὸν εἶχαν συντάξει μὲ τιμὲς πετρελαίου γύρω στὰ σαράντα δολλάρια.