Πολωνία, αὐταρχικὰ μέτρα

Ἡ ἐφαρμογὴ στὴν Πολωνία μέτρων ἐλέγχου τῶν μέσων ἐπικοινωνίας καὶ τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου ἔχει προκαλέσει τὴν ἀντίδραση τῆς Ἑπιτροπῆς γιὰ διερεύνηση τῶν θεμάτων∙ ἤδη ἔχει κληθεῖ ἡ πολωνικὴ κυβέρνηση γιὰ ἀπάντηση, ἐνῶ στὶς Βρυξέλλες ἔγινε συγκέντρωση διαμαρτυρίας Πολωνῶν ἔξω ἀπ’ τὴν πρεσβεία τους. Ἡ δεξιὰ κυβέρνηση τῆς Βαρσοβίας ὅμως ἐμφανίζεται ἀνυποχώρητη καὶ δὲν δείχνει διατεθειμένη γιὰ συζήτηση τῶν θεμάτων, ἐνῶ ἀρνεῖται τὴν ὑποδοχὴ προσφύγων, στὰ πλαίσια τῆς κατανομῆς τους στοὺς ἑταίρους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως∙ τὸ πρόβλημα ἔχει συνέχεια, διότι, ἐὰν δὲν συμμορφωθεῖ ἡ Ἐπιτροπὴ προβλέπεται ὅτι θὰ προβεῖ σὲ περικοπὴ τῶν κοινοτικῶν προγραμμάτων ἢ διακοπή τους. Τὸ περίεργο εἶναι ὅτι, ἡ Πολωνία, ποὺ εἶχε κατακλύσει τὶς δυτικὲς χῶρες, μὲ πρόσφυγες, πρὶν ἀπὸ 25 χρόνια, κλείνει τὰ σύνορα.