Ἐπενδύσεις, ἀπηνὴς διωγμὸς

Σὲ κατάσταση ἀπηνοῦς διωγμοῦ ἔχει κηρύξει τὶς ἐπενδύσεις ἡ κυβέρνηση, μὲ ἄμεσες καὶ σαφεῖς προειδοποιήσεις τῶν Εὐρωπαίων∙ μετὰ τὸ κλείσιμο τῶν Σκουριῶν καὶ τῆς Σόφτεξ, ἄρχισαν τὰ ὄργανα καὶ γιὰ τὸν ΟΛΠ∙ ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός, οἱ συνδικαλιστὲς καὶ οἱ κρατικοδίαιτοι προβάλλουν συνέχεια ἐμπόδια, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἑτοιμάζεται γιὰ τὸ Νταβός. Ἀλλά, «τί θὰ κάνει ἐκεῖ; Θὰ πεῖ ὅτι διώχνει τὶς ἐπενδύσεις;» ὅπως ρώτησε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης∙ οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι συνδέουν εὐθέως τὸ πρόβλημα μὲ τὸ μεταναστευτικὸ καὶ τὸ τρομοκρατικό. Ἐπιφανειακὰ φαίνεται ὅτι ὑποχωρεῖ ὁ πρωθυπουργὸς ἀπέναντι στοὺς κομματικούς∙ στὴν πράξη ὅμως συμφωνεῖ ἀπολύτως μαζί τους, παρὰ τὴν πρωτοφανῆ κοινωνικὴ ἔκρηξη, διότι φαίνεται ὅτι εἶναι δέσμιος ἀπέναντί τους. Ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα ἔχουν οἱ Βρυξέλλες καὶ τὰ θέτουν συνέχεια: γιατὶ ἄνοιξε τὰ σύνορα στοὺς μετανάστες καὶ προβάλλει τόσο ἐμπόδια στὴν δράση τῆς Φρόντεξ, ἐνῶ ἀρνεῖται πεισμόνως συνεργασία γιὰ τὴν τρομοκρατία.