Τουρκία, μαζικὲς συλλήψεις

Τὸ κλίμα ἀναταραχῆς ἐπεκτείνεται στὴν Τουρκία, καθὼς ἡ κυβέρνηση προχώρησε στὴν σύλληψη τῶν Πανεπιστημιακῶν ποὺ εἶχαν διαμαρτυρηθεῖ γιὰ τὴν βία στὶς κουδρικὲς ἐπαρχίες, ἐνῶ δὲν ἔχει συλλάβει τοὺς ὑποκινητὲς τῆς ἐπιθέσεως αὐτοκτονίας στὴν Κωνσταντινούπολη∙ ἤδη ἔχει ἀνοίξει διπλὸ μέτωπο, μὲ ἄγνωστες τὶς προεκτάσεις, διότι στὶς παραγκογειτονιὲς τῆς Πόλης καὶ ἄλλων μεγάλων πόλεων κατοικοῦν πολλὰ ἑκατομμύρια Κούρδων. Ταυτοχρόνως ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ὑπογράμμισε, ὅτι οἱαδήποτε πρόοδος στὶς ἐνταξιακὲς διαπραγματεύσεις ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ, ἀλλὰ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν δὲν εἶναι δεδομένο ὅτι ἐλέγχει τοὺς ἐθνικιστικοὺς κύκλους, ἐνῶ οἱ πληροφορίες ὅτι δὲν ἔχει ἀποκόψει ἐντελῶς τοὺς δεσμούς του μὲ τὸ χαλιφάτο κυκλοφοροῦν στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους∙ πολλοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ἐπίθεση τῶν Τζιχαντιστῶν στὴν Ντὰρ Ἐγγόν, κοντὰ στὴν Ράκκα, εἶχε ὀργανωθεῖ ἐντὸς τουρκικοῦ ἐδάφους. Ἡ Μόσχα ὑποστηρίζει τὴν ἄποψη, ὅτι συνεχίζει ἀκόμη νὰ ἐκπαιδεύει στὰ ἐδάφη της Ἰσλαμιστὲς τρομοκράτες.