Ἰσλαμιστές, σὲ ἄλλες χῶρες

Οἱ Ἰσλαμιστὲς ἔχουν ἐπεκτείνει τὶς ἐπιθέσεις τους, σὲ νέες ἰσλαμικὲς χῶρες, ὅπως στὴν Μπουργκινὰ Φασσό, μὲ 29 νεκρούς, μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνες στὴν Τζακάρτα, μὲ ὀκτὼ νεκρούς∙ ἤδη στὴν Σαχάρα ἔχει ἐγκατασταθεῖ ὁ βετεράνος πολεμιστὴς Μπολμαχτάρ τῶν Ταλιμπάν, ἐλέγχων χιλιάδες μαχητῶν καὶ κινεῖται μὲ ἄνεση στὴν ἔρημο. Στὴν ἐπίθεση στὸ μεγαλύτερο ξενοδοχεῖο τῆς Οὐαγκοντουγκοὺ ὑπῆρξαν καὶ δύο Γάλλοι ὑπήκοοι θύματα, ἐνῶ οἱ Εἰδικὲς Δυνάμεις τῆς Γαλλίας βοήθησαν στὶς ἐπιχειρήσεις καταστολῆς∙ οἱ Τζιχαντιστὲς τῆς ὅποιας μορφῆς, ἀνεξαρτήτως τῆς ἀποχρώσεώς τους, δείχνουν ὅτι δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη ἡ καταστολὴ τοῦ κινήματός τους, ἔστω κι ἂν χάσουν τὸν πόλεμο στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ. Στὴν Λιβύη ἐλέγχουν μεγάλες περιοχὲς τῆς Κυρηναϊκῆς καὶ ἀπειλοῦν ἀπ’ τὶς ἐκεῖ βάσεις τους τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Πολλοὶ στὴν Εὐρώπη συζητοῦν πλέον γιὰ χερσαία ἐπέμβαση, ὡς τελικὴ λύση, ἀλλὰ ποιοὶ θὰ ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη τῆς στρατιωτικῆς ἐμπλοκῆς;