Πυρηνικὰ κατὰ ἀστεροειδῶν

Στὴν ἀνάπτυξη εἰδικοῦ προγράμματος ἀμύνης, κατὰ ἀστεροειδῶν ἢ μετεωριτῶν ποὺ μπορεῖ νὰ ἀπειλήσουν τὴν Γῆ, προχώρησε ἡ ρωσικὴ Roscosmos, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐταιρεία Διαστήματος∙ τὸ πρόγραμμα προβλέπει τὴν ἐκτόξευση στὸ διάστημα πυραύλων, ἐφοδιασμένων μὲ πυρηνικὰ ὅπλα, οἱ ὁποῖοι θὰ πλήξουν τὸν ἀστεροειδῆ, σὲ ἀρκετὴ ἀπόσταση ἀσφαλείας, καὶ θὰ τὸν ὑποχρεώσουν, μὲ τὶς ἐκρήξεις σὲ ἀλλαγὴ πορείας. Τὰ ξένα σώματα ἀποκαλοῦνται Near Earth Objects (ἀντικείμενα κοντὰ στὴν Γῆ) καὶ εἶναι εὔκολο νὰ ὑπολογισθεῖ ἡ τροχιά τους καὶ ἡ ταχύτητά τους ἀπὸ μεγάλες ἀποστάσεις, ὥστε ἐγκαίρως νὰ γίνει ἡ ἀποστολὴ τῶν πυραύλων ἐκτροπῆς τῆς πορείας τους∙ οἱ ἐπιστήμονες πιστεύουν ὅτι εἶναι προτιμώτερη ἡ ἐκτροπή, παρὰ ἡ προσπάθεια καταστροφῆς τους, διότι ἡ ἐκτροπὴ γίνεται εὐκολώτερα καὶ μπορεῖ νὰ ἐπαναληφθεῖ ἄνετα, ἂν ἀστοχήσει ἡ πρώτη. Ἄλλωστε μὲ ἐλάχιστη δύναμη ἀλλάζει ἡ πορεία τοῦ ἀντικειμένου καὶ χάνεται πάλι στὸ διάστημα.