Νταβός, χαμηλὲς προσδοκίες

Οἱ προσδοκίες ἀπ’ τὸ ἐτήσιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβὸς εἶναι ἐξαιρετικὰ χαμηλές, λόγῳ τοῦ προσφυγικοῦ καὶ τοῦ τρομοκρατικοῦ∙ οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες βλέπουν ὅτι δύσκολα προσαρμόζονται στὶς συνθῆκες ἀνασφάλειας καὶ κινδύνων στὶς ἀναπτυγμένες χῶρες, καθὼς εἶχαν συνηθίσει μεταπολεμικὰ σὲ κατάσταση ἀμερημνησίας∙ οἱ πόλεμοι, ἔστω καὶ ἐξ αἰτίας των, διεξάγονταν μακρυὰ ἀπ’ τὰ ἐδάφη τους, καθὼς θεωροῦσαν τριτοκοσμικὲς περιοχὲς τὰ Βαλκάνια καὶ τὴν Οὐκρανία. Μὲ τὴν τραγωδία στὸ Παρίσι, τὸ αἱματοκύλισμα ἔφθασε στὴν πόρτα τους, καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπιχειροῦν νὰ προσαρμοσθοῦν στὶς νέες συνθῆκες, ἀλλὰ καὶ νὰ ὀργανώσουν τὴν ἄμυνά τους, διατηρώντας τὴν ἑνότητά τους∙ οἱ ἡγέτες δὲν ἔχουν χρόνο γιὰ συζητήσεις ἀκαδημαϊκές. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες γνωρίζουν ὅτι, ἡ πολιτικὴ συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης, ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὴν ἀσφάλεια.