Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, ἰσχυρότερες στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Σαγκάη καὶ ἁπαλότερες στὶς ἄλλες∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,0879 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 128,8950 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1087, ἀλλὰ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 29,67. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι θὰ ὑπάρξει ἐνίσχυση τῆς ἀναπτύξεως, παρὰ τὴν ἀνακοίνωση ὅτι πέρυσι μειώθηκε ὁ ρυθμός της στὴν Κίνα στὸ 6,9%, τὸν χαμηλότερο τῆς εἰκοσιπενταετίας∙ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ ἄφιξη τοῦ προέδρου της στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ στὴν συνέχεια στὴν Αἴγυπτο καὶ στὸ Ἰράν, μὲ σκοπὸ τὴν διεύρυνση τῶν σχέσεων, καθὼς τὸ Πεκεῖνο εἶναι ὁ μεγαλύτερος εἰσαγωγεὺς πετρελαίου τῶν δύο παραγωγῶν. Ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ εἶναι ὁ πρῶτος ἡγέτης ποὺ ἐπισκέπτεται τὶς δύο ἀντίπαλες δυνάμεις τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἀμέσως μετὰ τὴν ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Τεχεράνης, ὡς ἔνδειξη ἀμβλύνσεως τῶν διαφορῶν τους καὶ τῆς ἀπὸ μακροῦ ἐντάσεως μεταξύ τους.