Χιονοστιβάδες στὶς Ἄλπεις

Οἱ δύο πρόσφατες χινοστιβάδες στὶς Γαλλικὲς Ἄλπεις, σὲ γνωστὰ χιονοδρομικὰ κέντρα, προκάλεσαν τὸν θάνατο δύο μαθητριῶν καὶ πέντε ἀνδρῶν τῆς Λεγεῶνος τῶν Ξένων∙ δὲν ἦταν τυχαῖα φαινόμενα, ὅπου κάποιοι ἐρασιτέχνες ἔπεσαν θύματα, ἀλλὰ σφοδρὰ καιρικὰ φαινόμενα τὰ ὁποῖα οὔτε οἱ καλύτεροι ἐπαγγελματίες Ἀλιπινιστὲς δὲν μπόρεσαν νὰ ἀντιμετωπίσουν. Οἱ μετεωρολόγοι προειδοποιοῦν ὅτι εἶναι μηνύματα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ κλίματος καὶ τῆς τήξεως τῶν μεγάλων παγετώνων, ὅπως τῶν Ἀλπεων στὴν Εὐρώπη∙ ἄλλωστε ἔχουν περιορισθεῖ οἱ παγετῶνες στοὺς πολικοὺς κύκλους, καὶ περισσότερο στὸν ἀρκτικό, καὶ ἔχουν τὶς προεκτάσεις τους στὴν ἐμφάνιση τοῦ φαινομένου Ἐλ Νίνιο. Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς προσφάτου συμφωνίας γιὰ τὸ κλίμα εἶναι ἡ μοναδικὴ λύση, ἀλλὰ οἱ μεγάλοι δὲν δείχνουν, μὲ πρώτη τὴν Ἀμερική, νὰ συμμορφώνονται , οὔτε κατὰ διάνοια.