Πλήρης ἀποκλεισμὸς Ἑλλάδος

Στὸν πλήρη ἐσωτερικὸ ἀποκλεισμὸ βρίσκεται ἡ χώρα, μὲ τὴν κάθοδο τῶν γεωργικῶν ἑλκυστήρων καὶ τὴν πολιορκία τοῦ ὑπουργοῦ Γεωργίας στὴν Κομοτηνή, ἐνῶ οἱ Ἡρακλειῶτες ζητοῦν νὰ ἐγκαταλείψει ὁ πρωθυπουργὸς τὴν τοπικὴ ἕδρα∙ παρὰ τὴν κακοκαιρία οἱ ἀπεργίες συνεχίζονται, μὲ τὴν γενικευμένη πλέον ἐξέγερση ὅλων τῶν τάξεων. Σπανίως στὴν ἱστορία μας ἔχει σημειωθεῖ τέτοιας ἐκτάσεως κοινωνικὴ ἔκρηξη, καὶ μάλιστα τρεῖς μῆνες μετὰ τὶς ἐκλογές∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν λεπτομερῆ ἐνημέρωση τῶν κοινωνικῶν ἐξελίξεων καὶ ἔχουν λάβει ὅλα τὰ ἐνδεικνυόμενα μέτρα. Ὁ Ναπολεοντίσκος βρίσκεται, ὄχι μόνο ἐγκαταλελειμμένος στὴν πράξη ἀπ’ τὸ κόμμα του καὶ τοὺς περισσότερους ὑπουργοὺς καὶ βουλευτές, ἀλλὰ καὶ χωρὶς γραμμὴ ἀμύνης∙ πολλοὶ βουλευτὲς δηλώνουν εὐθαρσῶς πλέον, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ψηφίσουν τὰ νομοσχέδια, διότι δὲν μποροῦν νἀ ἐπιστρέψουν, ὄχι τόσο στὶς περιφέρειές τους, ἀλλὰ οὔτε καὶ στὰ σπίτια τους. Ὁ φόβος τῆς λογοδοσίας ἐπικρέμαται χειρότερα νομοτελειακὰ πλέον.