Ναυάγιο Ραδιοτηλεοπτικοῦ

Ἡ συνεδρίαση τῆς Διασκέψεως Προέδων τῆς Βουλῆς γιὰ τὴν σύσταση τοῦ Ραδιοτηλεοπτικοῦ Συμβουλίου κατέληξε σὲ ναυάγιο∙ ἡ πρόταση τοῦ προέδρου της ὑποστηρίχθηκε μόνο ἀπ’ τοὺς κυβερνητικοὺς ἑταίρους καὶ κανέναν ἄλλον, ἐνῶ ὁ νόμος ἀπαιτεῖ πλειοψηφία τῶν τεσσάρων πέμπτων, τὴν ὁποία δὲν διαθέτουν, χωρὶς τὴν συμφωνία τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ἡ κυβέρνηση βλέπει τὴν πανωλεθρία της, διότι εἶχε ἐξαγγείλει μὲ τυμπανοκρουσίες τὴν σύστασή του γιὰ παραχώρηση τῶν τηλεοπτικῶν ἀδειῶν καὶ τώρα βρίσκεται πρὸ ἀδιεξόδου∙ σκέπτεται ἀλλαγὴ τοῦ νόμου μὲ τροπολογία, ἀλλὰ πολιτικὰ ἀπποβαίνει εἰς βάρος της, ὅταν μάλιστα νέα δημοσκόπηση αὐξάνει τὴν διαφορὰ τῆς Νέας Δημοκρατίας στὴν τέσσερες μονάδες καὶ στὴν δημοτικότητα τῶν ἀρχηγῶν τὸν Κυριάκο, μὲ 52% πρὸς 35%.