Ἀντεπιθέσεις Ἰσλαμιστῶν

Ἡ τρομοκρατικὴ ἐπίθεση στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Χαρσάντα τοῦ Πακιστάν, μὲ 21 νεκροὺς καὶ εἴκοσι τραυματίες, ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς ἀντεπιθέσεως τῶν Ἰσλαμιστῶν σὲ ἄλλα μέρη, ὡς ἀπάντηση στὴν ὑποχώρησή τους στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ∙ τὸ χαλιφάτο δείχνει ὅτι χάνει τὸν πόλεμο στὸ προπύργιό του κι ἔτσι ἀρχίζει τὶς ἐπιθέσεις του σὲ ἄλλα μέτωπα, ἀπ’ τὴν Ἰνδονησία στὴν Λιβύη καὶ στὴν Μουρκινὰ Φασσό, ἐνῶ μᾶλλον περιορίζει τὴν δράση του στὴν Εὐρώπη, μετὰ τὰ αὐστηρὰ μέτρα ἀσφαλείας τῶν χωρῶν της. Ἡ ἐξομάλυνση στὴν Συρία ἀρχίζει μᾶλλον σύντομα, διότι γίνεται συστηματικὴ ἐκκαθάριση τῶν ὀχυρῶν τοῦ χαλιφάτου στὶς στρατηγικὲς περιοχὲς τῶν βορείων καὶ δυτικῶν περιοχῶν της, ἐνῶ ἔχει ἀποχωρήσει σχεδὸν πλήρως ἀπ’ τὰ περίχωρα τῆς Δαμασκοῦ∙ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου προέδρου στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, τὴν Αἴγυπτο καὶ τὸ Ἰράν, θεωρεῖται καμπή, διότι ἐνισχύσει τὶς οἰκονομικές τους σχέσεις, ἔστω καὶ μέσῳ τοῦ Πεκίνου.