Νταβός, πλήρης γελοιοποίηση Ναπολεοντίσκου

Σὲ πλήρη γελοιοποίησή του κατέληξε ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ναπολεοντίσκου, σὲ ὅλες τὶς ἐπαφές του, στὸ Νταβός∙ ὁ Βόλφγακνγκ Σώυμπλε ἔκανε τὸν εὔστοχο χαρακτηρισμό, «εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ ἠλίθιε», ἀπαντώντας στὶς γενικότητες τοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ τὰ μνημονιακὰ προβλήματα. Ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς ἐννοοῦσε, ὄχι μόνο τὰ δημοσιονομικὰ καὶ τὶς μεταρρυθμίσεις, ὅπου δὲν ἔχει σημειωθεῖ καθόλου πρόοδος, ἀλλὰ καὶ τὸ μεταναστευτικὸ καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν Εὐρωπαίων, δηλαδὴ τὸ τρομοκρατικό∙ τὰ τελευταῖα ἐνδιαφέρουν πρωτίστως τοὺς Εὐρωπαίους, διότι ἀφοροῦν τὴν καθημερινότητα τῶν πολιτῶν τους, καὶ ὑφίστανται ἰσχυρότατες πιέσεις ἀπ’ τὴν κοινή τους γνώμη. Οἱ ἔμπειροι διπλωμάτες ἀναφέρουν, ὅτι ἐννοοῦσε καὶ τὶς παράνομες μαγνητοφωνήσεις ἀπ’ τὸν Ἕλληνα ὑπουργό∙ δὲν συγχωροῦν οἱ Εὐρωπαῖοι μὲ κανέναν τρόπο τὴν παρανομία, διότι εἶναι σὰν νὰ δείχνουν ἀνοχή.