Ἀποκάλυψη βρώμικων σχεδίων

Ἡ ἀποκάλυψη τῶν βρώμικων σχεδίων, χρεωκοπίας τῆς Ἑλλάδος καὶ διαλύσεως τῆς Εὐρωζώνης, δὲν ἔγινε τυχαῖα ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα∙ ὁ Ναπολεοντίσκος μὲ τὸν κουρεμένο ἦταν τυφλὰ ὄργανα τῶν κερδοσκόπων -ἄλλωστε τοὺς εἶχαν φιλοξενήσει πλουσιοπάροχα στὴν Ἀμερική-, καὶ οὔτε τὸ ἔκρυβαν, ὅταν ἐπετίθεντο κατὰ τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ περισσότερο. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἄλλο, γιατὶ τὰ ἀποκάλυψαν τώρα, ὅταν γνωρίζουν ὅτι αὐτὲς οἱ μεθοδεύσεις συνιστοῦν ἔγκλημα ἐσχάτης προδοσίας στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Εὐρωζώνη, μὲ τὴν καταγραφὴ τουλάχιστον τῶν συνεδριάσεων τῶν συμβουλίων; ἡ ἀπάντηση θὰ δοθεῖ ἀπ’ τοὺς ἀνακριτές. Φαίνεται ὅμως ὅτι οἱ ἀτλαντικοὶ ἐπικυρίαρχοι θεωροῦν ξοφλημένο τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ παίζουν μὲ τὸν κουρεμένο, ἀνεξαρτήτως τῶν πιθανοτήτων ἐπιτυχίας.