Συμφωνίες, Κίνας, Αἰγύπτου

Ὁ Κινέζος πρόεδρος ὑπέγραψε πολλὲς οἰκονομικὲς συμφωνίες μὲ τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν καθιστᾶ στρατηγικὸ συνεργάτη της στὴν περιοχή∙ ἡ συνεργασία ἐκτείνεται σὲ ἔργα ὑποδομῆς, τεχνολογία καὶ ἐνέργεια μὲ δώδεκα ἐπὶ μέρους συμφωνίες. Ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ κλείνει σήμερα τὴν περιοδεία του στὸ Ἰράν, ὁλοκληρώνοντας τὸν κύκλο τῶν τριῶν χωρῶν, μὲ πρώτη τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία∙ τὸ Πεκῖνο καθίσταται ἔτσι ὁ πρῶτος ἐμπορικὸς ἑταῖρος τῆς περιοχῆς, διότι εἶναι καὶ ὁ πρῶτος πελάτης εἰσαγωγῆς τοῦ πετρελαίου της καὶ ἔχει ὑπογράψει πολλὲς συμφωνιες γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀξιοποίηση τῶν νέων ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων. Ἡ ἰσορροπία ἀλλάζει καὶ ἡ Οὐάσιγκτον ἐμφανίζεται σφόδρα ἐνοχλημένη, διότι ἦταν ὁ κύριος οἰκονομικὸς ἑταῖρος τῶν Ἀράβων, ἐνῶ ἡ παρέμβαση τῆς Ρωσίας στὴν Συρία τὴν ἀναδεικνύει σὲ ρυθμιστικὸ παράγοντα.