Σένγκεν, ἀπειλὴ ἐξόδου μας

Τὴν ἀπειλὴ ἐξόδου τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν Συνθήκη Σένγκεν καὶ τὸν στενὸ πυρῆνα τῆς Εὐρωζώνης ἐπισείουν οἱ Βρυξέλλες, ἐνῶ τὸ ἴδιο θέμα ἀποτελεῖ τὴν κύρια διαφωνία μὲ τὴν Βρεταννία∙ ἡ ἀπειλὴ θυμίζει τὴν ἀντίστοιχη τοῦ Ἰουνίου, γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ὑποχώρηση τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ τετάρτου μνημονίου. Τώρα, ὅμως, τὰ πράγματα εἶναι πολὺ σοβαρώτερα∙ τὸ μεταναστευτικὸ καὶ ἡ τρομοκρατία εἶναι τὸ κύριο θέμα τῶν Εὐρωπαίων, μὲ τὴν ἑνοποίηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἄκρως ἀπαραίτητη∙ ἡ κυβέρνηση χωλαίνει σὲ αὐτά, ἐνῶ ἀκόμη δὲν ἀπάντησε γιὰ τὶς σχέσεις φίλων τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τρομοκράτες. Ἡ Σένγκεν ἀποτελεῖ τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς πολιτικῆς συνοχῆς τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν ἄμυνα κατὰ τῆς τρομοκρατίας∙ δὲν θὰ ἀφήσουν τὸν Ναπολεοντίσκο νὰ παίζει μαζί τους. Ὅσο γιὰ τὸ Λονδίνο, αὐτὸ δὲν ἔχει ξεκαθαρίσει ἀκόμη ποιὸν ἀκριβῶς στόχο ἔχει θέσει.